Poświęcenie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Osiny