Obchody Święta Pieczonego Ziemniaka w Kośminie (26 września 2010)