Widowisko historyczno-teatralne "Ludzie milczeli... drzewa przekazały tajemnicę" (23 maja 2010)