Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bałtowie (6 marca 2010)