Święto Plonów Powiatu Puławskiego - Janowiec 2009 (30 sierpnia 2009)