Przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach (30 kwietnia 2008)