Nadanie Szkole Podstawowej w Osinach imienia Ks. Jana Twardowskiego (1 czerwca 2007)