V Przegląd kolęd, szopek i stroików (20 stycznia 2007)