IX Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żyrzynie (10 czerwca 2006)