Jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Zagrodach (3 czerwca 2006)